Spar håndverkstimer og øk fortjenesten med 50%!

Slik øker du din fortjeneste:

Start med Kaizer, og vi gir deg produkter for kroner 10.000,- til ditt første prosjekt.

Ingen skjøter
ingen lekkasjer
 
50% besparelse
av tid
Null
svinn
Overlegen
Logistikk

Start med Kaizer, og vi gir deg produkter for kroner 10.000,- til ditt første prosjekt.

Ingen skjøter og ingen lekkasjer

Lekkasjer er et problem. For huseieren. For håndverkeren. I Norge har vi historisk sett skjøtet takrenner. Dette fører til mer vedlikehold for boligeieren og ofte unødvendige lekkasjer. For håndverkeren fører det til reklamasjoner.

50% besparelse av tid

Tid er den store kostnadsdriveren på norske byggeplasser.

Skjøting av takrenner er tidskrevende og lite effektivt.

Skjøtefrie takrenner reduserer tidsforbruket med 50%.

Null svinn

Hvert år havner 700 000 meter med takrenner i avfallscontainere som følge av avkapp.

Transport- og lagringsskader sørger for ytterligere svinn ved bruk av takrenner med skjøt.

Skjøtefrie takrenner produseres på byggeplassen med millimeterpresisjon.

Da slipper man avkapp, transport- og langringsskader. Resultatet er 0% svinn.

 

Intet avkapp + ingen skader = 0% svinn

Overlegen logistikk

God logistikk er nøkkelen til vellykkede prosjekter.

Minimalt varelager. Alt på et sted. Leverandører av Kaizer Skjøtefrie Takrennessystemer har produksjonsmaskin, deler og verktøy i henger eller varebil. Overlegen logistikk. Enkelt og greit.

Øk fortjenesten

Effektiv produksjon, null svinn, færre reklamasjoner og overlegen logistikk gir leverandører av skjøtefrie takrenner vesentlig økt fortjeneste.

Start med Kaizer, og vi gir deg produkter for kroner 10.000,- til ditt første prosjekt.